Publisert 17.12.2014

 Voss kommune har fått svar på søknad om skjønsmidlar, sjå brev frå fylkesmannen her.

Publisert 10.12.2014

Les av vassmålaren og registrer målarstanden din her

Har du ikkje tilgang til internett, nytt tilsendt kort

.
Publisert 09.12.2014

Det er venta stor snøskredfare - faregrad 4 - i Hordaland (region Voss) onsdag 10.12.2014

Sjå meir på varsom.no her!

 

Publisert 09.12.2014

Voss kommune har i dag fått melding frå Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen si vurdering er at kostnaden på  kr. 11,0 mill. bør bli akseptert som grunnlag for skjønstilskot til bygging av ny Tintrabru.

Fylkesmannen instiller på at Voss kommune totalt bør få ca 26 mill til utgifter i samband med flaumen

Publisert 28.11.2014
Pris.jpg

 

På bakgrunn av sitt mangeårige arbeid for å produsere og omsetje økologiske varer  har MKU tildelt Finnegarden Voss kommune sin miljøvernpris for 2014.

Publisert 07.11.2014

Reint drikkevatn frå Bolstad vassverk:

Voss kommune har motteke svar på vassprøvene frå Bolstad vassverk, og resultata syner at vatnet ikkje treng kokast.

Vossevangen vassverk:

Vossevangen vassverk  produserer vatn med god kvalitet og med normalt trykk til alle abonnentane. Alle høgdebasseng er fyllt opp.

Vassverket vart hardt ramma av flaumen, og vatnet stod ca.4 m over pumpene i vassbehandlingsanlegg. I tida framover vil arbeidet med å reparere, skifte ut og erstatte skadde deler i vassbehandlingsanlegget og byggje opp att huset innvendig, ha hovudfokus. Pga. dette arbeidet vert marmorfilter i vassbehandlingsanlegget tatt ut av drift i fleire veker framover slik at grunnvatn frå brønner i Prestegardsmoen (bløtt vatn) vert levert til alle abonnentar: gsnitt. pH ca.5,5-6,5, hardhet <2,1dH. Anna konsekvenser for vår leveranse av vatn ut til abonnentane under utbetring av vassbehandlingsanlegget vert det ikke.

Tilkopling av nye abonnentar i Bordalen går som planlagt

Øvrige bygg/tenestar:

Voss ungdomsskule er open og i drift.

Kulturhuset er delvis opna. Voksenopplæringa, Kulturskulen og biblioteket er i drift, men kinoen er stengd inntil vidare.

Idrettshallen er  open og i drift, men underetasjen er stengd.

Dei kommunale vegane er opna, med unntak av Rongavegen på Bolstad. Den er stengt mellom avkøyring Horvei og Rongatoppen. Skogsveg Horvei – Øvstedalsvegen er open for gjennomkøyring.

For opplysningar om E16 syner vi til Vegesenet sine trafikkmeldingar.

Flomkart og statistikk for Lønavatnet, Vangsvatnet, Evangervatnet med meir finn de her: Les meir

Publisert 04.11.2014

Abonnentar tilkytt Bolstad vassverk vert framleis oppmoda om å koke drikkevatnet. Me ventar prøveresultat i løpet av veka.

Vossevangen vassverk  produserer vatn med god kvalitet og med normalt trykk til alle abonnentane.  Alle høgdebasseng er fyllt opp.

Vassverket vart hardt ramma av flaumen, og vatnet stod 4 m over pumpene på Prestegardsmoen. I tida framover vil arbeidet med å reparere, skifte ut og erstatte skadde deler i vassbehandlingsanlegget og byggje opp att huset innvendig, ha hovudfokus. Dette vil ikkje få konsekvenser for vår leveranse av vatn ut til abonnentane.

Tilkopling av nye abonnentar i Bordalen går som planlagt.

Øvrige bygg/tenestar:

Voss ungdomsskule er open og i drift.

Kulturhuset er delvis opna. Voksenopplæringa, Kulturskulen og biblioteket er i drift, men kinoen er stengd inntil vidare.

Idrettshallen er  open og i drift, men underetasjen er stengd.

Dei kommunale vegane er opna, med unntak av Rongavegen på Bolstad. Den er stengt mellom avkøyring Horvei og Rongatoppen. Skogsveg Horvei – Øvstedalsvegen er open for gjennomkøyring.

 

For opplysningar om E16 syner vi til Vegesenet sine trafikkmeldingar.

 

 

  

Publisert 01.11.2014

Tilsette møter for infomrasjon på rom 111 kl 0815.

Elevane møter som vanleg kl 0900. Sjå elles informasjon på Itslearning.

Publisert 31.10.2014

Voss kommune har motteke svar på vassprøvene frå Vossevangen vassverk, og resultata syner at vatnet ikkje treng kokast. Vassverket meldar vidare at det framleis er redusert trykk på deler av leidningsnettet fram til laurdag 1.11.14 kl 12.00. Vaskemaskinar og oppvaskmaskinar bør ikkje brukast før dette.

Abonnentar tilkytt Bolstad vassverk vert framleis oppmoda om å koke drikkevatnet.

Eventuelle spørsmål angåande vatn kan rettast til Torbjørg Austrud, tlf. 918 74 200.

Vidare har NVE senka flaum- og skredvarselet frå nivå 2 til nivå 1 (grønt varsel). Dvs at det er venta ein del nedbør, men det er ikkje venta at dette vil påvereke elvane vesentleg.

Publisert 31.10.2014

Det er framleis kokepåbod på drikkevatn for abonnentar knytt til Vossevangen vassverk. Trykket i delar av leidningsnettet er likeeins ustabilt enno.

Røde kors inviterer til Vossasjau på Prestegardslandet sundag 2. november klokka 12.00.

   

Søk

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Kontaktinformasjon

Voss kommune Uttrågata 9 Boks 145
5701 Voss
Telefon
: 56519400

Org.nr.
: 960510542
Kontonr.
: 3201 46 70954
Kommunenr.
: 1235

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Lag PDF

Eksterne lekkjer

Prosjektweb
Vakttelefon Tekniske tenester
Vakttelefon Tekniske tenester
VisitVoss
Bedrekommune
Levert av ACOS AS
Ansvarleg redaktør Einar Hauge      Telefon 56519400      E-post: postmottak@voss.kommune.no