Publisert 22.09.2014

Gjennom kurset får deltakarane kunnskap, verktøy og metodar som ein kan nytte til å håndtere kvardagen med kreftsjukdom.
Kurset vert halde 2 stader, i Norheimsund i Kvam herad, og på Voss. På Voss vert kurset arrangert på desse datoane; 22.10, 29.10, 05.11. Kurset er åpent for kreftpasientar i andre kommunar også. Meir info i brosjyra.

Brosjyre

Publisert 19.09.2014

 Kommunestyret gjorde vedtak 18/9 om nytt symjeanlegg på Voss.

Vedtak i sak 65/14

Publisert 10.09.2014

Me presenterar no haustprogrammet for 2014! 

Konsertar, lyrikk, lokalhistoriske filmar, debattar, barnearrangement og mykje meir går av stabelen komande haust i Voss Kulturhus.

Programmet finn du i si heilheit her: http://online.fliphtml5.com/zedh/lafz/

 

Publisert 03.09.2014

Formannskapet/Plan og økonomi hadde i møte 28.08.14 fylgjande merknad :

"FPL ønskjer kort oversikt over vedtak om Bømoen, summarisk oversikt til neste møte i FPL. Desse bør og liggja lett tilgjengeleg på kommunen si nettside."

Du finn oversikten i lenke under "Les meir"
 

Publisert 25.08.2014
Boktrapp

Måndag, onsdag og fredag kl 10.00 - 16.00
Tysdag og torsdag kl 10.00 - 19.00
Laurdag 10.00 - 14.00

Publisert 07.08.2014

Grunnskulane i Voss kommune startar det nye skuleåret måndag 18. august 2014. Elevane møter slik:

Publisert 05.08.2014

Fristen for å søkje produsksjonstilskot er 20. august medan regionalt miljøtilskot er 20. september.

Publisert 17.07.2014

Voss kommune har ikkje døgnvakt for barneverntenester. Dersom du treng hjelp på kveld/helg, så kan du få det ved å kontakta barnevernsvakten via denne linken 

   

Søk

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Kontaktinformasjon

Voss kommune Uttrågata 9 Boks 145
5701 Voss
Telefon
: 56519400

Org.nr.
: 960510542
Kontonr.
: 3201 46 70954
Kommunenr.
: 1235

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Lag PDF

Eksterne lekkjer

Prosjektweb
Vakttelefon Tekniske tenester
Vakttelefon Tekniske tenester
VisitVoss
Bedrekommune
Levert av ACOS AS
Ansvarleg redaktør Einar Hauge      Telefon 56519400      E-post: postmottak@voss.kommune.no