Publisert 17.07.2014

Voss kommune har ikkje døgnvakt for barneverntenester. Dersom du treng hjelp på kveld/helg, så kan du få det ved å kontakta barnevernsvakten via denne linken 

Publisert 14.07.2014

Vegen til Jordalen vert opna i kveld, 16.07. kl 21:00.

Vegen vert stengt torsdag 17.07.  kl 08:00 – 20:00 med opning i periodane kl 12:00 – 13:00 samt kl 16:30 – 17:00

Vegen vert stengt fredag 18.07.  kl 08:00 – 17:00  med opning i perioden 12:00 – 13:00.

Frå fredag 18.07.  kl 17:00 vert vegen open i helga.

Vegen vil ha redusert framkommelegheit medan arbeidet pågår, i alle fall fram til helga

 

Publisert 30.06.2014
Kulturhus med lupiner

Frå og med 14. juni til og med 23. august
har Voss bibliotek desse opningstidene:

Måndag 10.00 - 18.00.
Tysdag - fredag 10.00 - 16.00
Laurdag stengt

Publisert 30.06.2014
Kulturhus med lupiner

Nye norskkurs for både nybyrjarar og vidarekomne startar onsdag 20. august 2014 kl 18.00 på Voss kulturhus. Frammøte i rom 111.

Påmelding ved frammøte.

Ved spørsmål ta kontakt på mobil 481 31 149, Vaksenopplæring og logopedi

Publisert 10.06.2014

Sju av ti vossinger seier i ei fersk undersøking at ein bør la være å drikka alkohol når ein er saman med born.

– Desse  tala er lovande. Me får håpa at dei gode haldningane ikkje vert gløymt i sommar når temperaturen og alkoholkonsumet stig, seier AV-OG-TIL-koordinator i Voss kommune, Lars Egil Sjøtun.

Pressemelding

 

Publisert 06.06.2014

Gratis naudtelefon for deg som er redd og har det vanskeleg heime

Du kan ringje alarmtelefonen: 116 111

SMS:  41 71 61 11  

Alarmtelefonen er ein gratis naudtelefon for barn og ungdom.

www.116111.no

Publisert 28.05.2014

Ordførarane i Aurland, Vik og Voss har i dag drøfta eit framtidig samarbeid mellom dei tre kommunane.

Pressemelding

Publisert 23.05.2014

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,2 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2014. Det er viktig å merke seg at underledd skal søkje via sitt sentralledd. I år vil difor søknader frå underledd som kjem direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet bli avviste. Tidlegare har Lotteri- og stiftelsestilsynet lagt desse til sentralleddet sin søknad, men det blir ikkje gjort frå og med i år.

Publisert 22.05.2014

Den 15.mai vart dei nye tildelingskriteria for helse og omsorg tenestane godkjend i kommunestyret og dei vart gjort gjeldande frå denne dato. Kriteria vil vera styrande for tildeling av tenester til kommunens innbyggjarar, og spesifiserer bl.a. lovgrunnlag, målsetting, vilkår, innhald og forventingar til brukarar. Du finn tildelingskriteriene ved å trykka på lenkja under.

Tildelingskriterier pr 15.05.14

   

Søk

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Kontaktinformasjon

Voss kommune Uttrågata 9 Boks 145
5701 Voss
Telefon
: 56519400

Org.nr.
: 960510542
Kontonr.
: 3201 46 70954
Kommunenr.
: 1235

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Lag PDF

Eksterne lekkjer

Prosjektweb
Vakttelefon Tekniske tenester
Vakttelefon Tekniske tenester
VisitVoss
Bedrekommune
Levert av ACOS AS
Ansvarleg redaktør Einar Hauge      Telefon 56519400      E-post: postmottak@voss.kommune.no