Publisert 02.03.2015
Kulturhus med lupiner

Nye norskkurs for både nybyrjarar og vidarekomne startar
onsdag 11. mars kl 18.00 på Voss kulturhus.
Frammøte i rom 111. Påmelding ved frammøte.

Ved spørsmål ta kontakt på mobil 481 31 149, Vaksenopplæring og logopedi

Nettkurs for arbeidsinnvandrarar:
Nokre ledige plassar frå veke 11.
For informasjon om påmelding  og pris,
kontakt mobil 481 31 149, eller send påmelding til 

vaksenopplering@voss.kommune.no
Du kan velge mellom nynorsk eller bokmål på nettkursa.

Publisert 20.02.2015

På grunn av data teknisk feil er vi usikre på om alle som har søkt barnehageplass elektronisk i tida
13.7.2014 -5.8. 2014  er blitt registret i vårt administrasjonsprogram.

Er det nokon som har søkt barnehageplass i denne tida, og ikkje fått brev frå kommunalavdeling oppvekst om mottatt barnehagesøknaden ber vi om de tek  kontakt med kommunalavdeling oppvekst før 1. mars på e-post: marit.o.haug@Voss.kommune.no eller froydis.solbakk@voss.kommune.no

kommunalsjefen 

Publisert 30.12.2014

Gjennom kurset får deltakarane kunnskap, verktøy og metodar som ein kan nytte til å håndtere kvardagen med kreftsjukdom.
Kurset vert halde 2 stader, i Norheimsund i Kvam herad, og på Voss. På Voss vert kurset arrangert på desse datoane; 29.01., 05.02. og 12.02. 2015. Kurset er åpent for kreftpasientar i andre kommunar også. Meir info i brosjyra.

Brosjyre

Publisert 17.12.2014

 Voss kommune har fått svar på søknad om skjønsmidlar, sjå brev frå fylkesmannen her.

Publisert 10.12.2014

Les av vassmålaren og registrer målarstanden din her

Har du ikkje tilgang til internett, nytt tilsendt kort

.
Publisert 09.12.2014

Det er venta stor snøskredfare - faregrad 4 - i Hordaland (region Voss) onsdag 10.12.2014

Sjå meir på varsom.no her!

 

Publisert 09.12.2014

Voss kommune har i dag fått melding frå Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen si vurdering er at kostnaden på  kr. 11,0 mill. bør bli akseptert som grunnlag for skjønstilskot til bygging av ny Tintrabru.

Fylkesmannen instiller på at Voss kommune totalt bør få ca 26 mill til utgifter i samband med flaumen

Publisert 28.11.2014
Pris.jpg

 

På bakgrunn av sitt mangeårige arbeid for å produsere og omsetje økologiske varer  har MKU tildelt Finnegarden Voss kommune sin miljøvernpris for 2014.

Publisert 07.11.2014

Reint drikkevatn frå Bolstad vassverk:

Voss kommune har motteke svar på vassprøvene frå Bolstad vassverk, og resultata syner at vatnet ikkje treng kokast.

Vossevangen vassverk:

Vossevangen vassverk  produserer vatn med god kvalitet og med normalt trykk til alle abonnentane. Alle høgdebasseng er fyllt opp.

Vassverket vart hardt ramma av flaumen, og vatnet stod ca.4 m over pumpene i vassbehandlingsanlegg. I tida framover vil arbeidet med å reparere, skifte ut og erstatte skadde deler i vassbehandlingsanlegget og byggje opp att huset innvendig, ha hovudfokus. Pga. dette arbeidet vert marmorfilter i vassbehandlingsanlegget tatt ut av drift i fleire veker framover slik at grunnvatn frå brønner i Prestegardsmoen (bløtt vatn) vert levert til alle abonnentar: gsnitt. pH ca.5,5-6,5, hardhet <2,1dH. Anna konsekvenser for vår leveranse av vatn ut til abonnentane under utbetring av vassbehandlingsanlegget vert det ikke.

Tilkopling av nye abonnentar i Bordalen går som planlagt

Øvrige bygg/tenestar:

Voss ungdomsskule er open og i drift.

Kulturhuset er delvis opna. Voksenopplæringa, Kulturskulen og biblioteket er i drift, men kinoen er stengd inntil vidare.

Idrettshallen er  open og i drift, men underetasjen er stengd.

Dei kommunale vegane er opna, med unntak av Rongavegen på Bolstad. Den er stengt mellom avkøyring Horvei og Rongatoppen. Skogsveg Horvei – Øvstedalsvegen er open for gjennomkøyring.

For opplysningar om E16 syner vi til Vegesenet sine trafikkmeldingar.

Flomkart og statistikk for Lønavatnet, Vangsvatnet, Evangervatnet med meir finn de her: Les meir

   

Søk

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Kontaktinformasjon

Voss kommune Uttrågata 9 Boks 145
5701 Voss
Telefon
: 56519400

Org.nr.
: 960510542
Kontonr.
: 3201 46 70954
Kommunenr.
: 1235

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Lag PDF

Eksterne lekkjer

Prosjektweb
Vakttelefon Tekniske tenester
Vakttelefon Tekniske tenester
VisitVoss
Bedrekommune
Levert av ACOS AS
Ansvarleg redaktør Einar Hauge      Telefon 56519400      E-post: postmottak@voss.kommune.no