Publisert 26.09.2014

Det kan gjevast tilskot til eigar av eller føretak som leiger tidlegare grøfta jordbruksareal. Søknaden skal sendast til den kommunen der eigedomen ligg. Søkjar må ha grøfteplan med kart, samt miljøplan trinn 2 eller tilsvarande miljøinformasjon der tiltaket og verknadane av tiltaket er beskrive. Søknadsfrist er sett til 15. oktober. Unytta midlar vert om fordelt til andre kommunar i Hordaland, om det ikkje stor nok etterspurnad i Voss kommune. 

Publisert 22.09.2014

Gjennom kurset får deltakarane kunnskap, verktøy og metodar som ein kan nytte til å håndtere kvardagen med kreftsjukdom.
Kurset vert halde 2 stader, i Norheimsund i Kvam herad, og på Voss. På Voss vert kurset arrangert på desse datoane; 22.10, 29.10, 05.11. Kurset er åpent for kreftpasientar i andre kommunar også. Meir info i brosjyra.

Brosjyre

Publisert 19.09.2014

 Kommunestyret gjorde vedtak 18/9 om nytt symjeanlegg på Voss.

Vedtak i sak 65/14

Publisert 10.09.2014

Me presenterar no haustprogrammet for 2014! 

Konsertar, lyrikk, lokalhistoriske filmar, debattar, barnearrangement og mykje meir går av stabelen komande haust i Voss Kulturhus.

Programmet finn du i si heilheit her: http://online.fliphtml5.com/zedh/lafz/

 

Publisert 03.09.2014

Formannskapet/Plan og økonomi hadde i møte 28.08.14 fylgjande merknad :

"FPL ønskjer kort oversikt over vedtak om Bømoen, summarisk oversikt til neste møte i FPL. Desse bør og liggja lett tilgjengeleg på kommunen si nettside."

Du finn oversikten i lenke under "Les meir"
 

Publisert 27.08.2014
Kulturhus med lupiner

Nye norskkurs for både nybyrjarar og vidarekomne startar onsdag 20. august 2014 kl 18.00 på Voss kulturhus. Frammøte i rom 111.

Påmelding ved frammøte.

Ved spørsmål ta kontakt på mobil 481 31 149, Vaksenopplæring og logopedi

Publisert 25.08.2014
Boktrapp

Måndag, onsdag og fredag kl 10.00 - 16.00
Tysdag og torsdag kl 10.00 - 19.00
Laurdag 10.00 - 14.00

Publisert 07.08.2014

Grunnskulane i Voss kommune startar det nye skuleåret måndag 18. august 2014. Elevane møter slik:

Publisert 05.08.2014

Fristen for å søkje produsksjonstilskot er 20. august medan regionalt miljøtilskot er 20. september.

Publisert 17.07.2014

Voss kommune har ikkje døgnvakt for barneverntenester. Dersom du treng hjelp på kveld/helg, så kan du få det ved å kontakta barnevernsvakten via denne linken 

   

Søk

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Kontaktinformasjon

Voss kommune Uttrågata 9 Boks 145
5701 Voss
Telefon
: 56519400

Org.nr.
: 960510542
Kontonr.
: 3201 46 70954
Kommunenr.
: 1235

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Lag PDF

Eksterne lekkjer

Prosjektweb
Vakttelefon Tekniske tenester
Vakttelefon Tekniske tenester
VisitVoss
Bedrekommune
Levert av ACOS AS
Ansvarleg redaktør Einar Hauge      Telefon 56519400      E-post: postmottak@voss.kommune.no